Forventninger til deltager

Det forventes, at deltagerne møder op til alle undervisningsdage samt deltager i løser hjemmeopgaver med teoretisk læsestof og praksis øvelser i mindre omfang.

Du skal være indstillet på at møde egne personlige udfordringer og traumer i undervisningen, og dermed være indstillet på en personlig udviklingsproces

Kontakt mig
Munay Center for Krop og Psyke
Rebirther Psykoterapeut
Jens Peter Hansen

Kildemosen 17
2880 Bagsværd Værebro

Tlf. 2878 3435 eller 3967 4010

Skriv til mig her »

Jens Peter Hansen | Kildemosen 17 | 2880 Bagsværd | Tlf.: 28783435