Beskrivelse af mål og metoder

Målet med åndedrætsterapi kombineret med enkle healingsteknikker er på en blid og nænsom måde at bearbejde de mentale, fysiske, og følelsesmæssige blokeringer, der skaber begrænsende adfærd og fortolkninger i det voksne liv. Nogle af disse oplevelser komme fra fødslen samt den tidlige barndom, og andre fra opvæksten og den måde vi har valgt at kopiere omgivelserne på.

Et andet mål er at videregive selvhjælps redskaber, der gør det muligt at hjælpe dig selv til at kunne forandre livet i mere harmonisk retning.

Rebirthing er en meget let og blid åndedrætsmetode til at opnå en dybdegående forandring i de psykologiske adfærdsmønstre, og dermed et godt og sikkert værktøj til selvudvikling. Som ordet indikerer, giver Rebirthing fornemmelsen af en helt ny start på livet. Rebirthing er en meget let og blid åndedrætsmetode til at opnå en dybdegående forandring i de psykologiske adfærdsmønstre, og dermed et godt og sikkert værktøj til selvudvikling. Som ordet indikerer, giver Rebirthing fornemmelsen af en helt ny start på livet.

Det er en befriende oplevelse at rejse ind i kroppen, samtidig med at nærværet i forhold til omgivelserne forstærkes, idet rebirthing vækker de naturlige sanser og evner til at slappe af og nyde livet. Rebirthing kan blidt aktivere tidligere oplevelser og forløse de traumer, der stammer fra disse uden at der behøver være en erindring om den konkrete oplevelse. Et rebirthing forløb er hjælp til selvhjælp, da der læres virksomme teknikker til selv at kunne tackle stressende oplevelser i hverdagen.

Rebirthing er en meget let og blid metode til at opnå en dybtgående forandring i de psykologiske adfærdsmønstre, og dermed et godt og sikkert værktøj til selvudvikling. Rebirthing giver en fornemmelse af en helt ny start på livet, som det ligger i ordet.
Det er en befriende oplevelse af at rejse ind i kroppen, samtidig med at bevidstheden forstærkes i forhold til omgivelserne, idet rebirthing vækker de naturlige sanser og evner til at slappe af og nyde livet. Rebirthing kan blidt aktivere tidligere oplevelser og forløse de traumer, der stammer fra disse. Rebirthing er et redskab til hjælp til selvhjælp, idet den indeholder virksomme værktøjer til for eksempel selv at kunne tackle stressende oplevelser i hverdagen.

Healing, energi 

Healingsaspektet i uddannelsen er primært baseret på Inkatraditionens lære om energisystemet, som har udviklet sig gennem 16.000 års fortløbende kultur i Andesbjergenes højland. Du indføres i den grundlæggende filosofi og de enkle og effektive healingsredskaber. Du vil mestre at understøtte den terapeutiske proces gennem et samarbejde med energiverdenen. Du vil lære at spore blokeringer i energisystemet, healing og tilføring af energi, at spise og fordøje tung energi i dit og andres energifelt, harmonisering af det kvindelige og maskuline - grundlæggende at balancere det menneskelige energifelt, hvilket fører til et højere niveau af personlig energi, glæde og livskraft.

I kombinationsuddannelsen  bruges det til at igangsætte og understøtte de optimale betingelser for rebirthings sessionen. Inkahealing supplerer og optimere rebirthings metoden på smukkeste vis.

I praksis betyder det, at processen bliver endnu dybere og mere smertefri, når mennesket aktiveres og støttes gennem energiarbejde og healing. Arbejdet med inkatraditionens energiforståelse giver i sin enkelhed et meget kraftfuldt indput til de andre elementer i uddannelsen.

Psykoterapi

Psykoterapi indgår som en dynamisk psykologisk forståelse og samtaleteknik til at afdække, bevidstgøre og bearbejde psykologiske problematikker, for dermed at integrere ny kompetencer. I denne tilgang ligger også en eksistentialistisk og spirituel forståelse af livet. Udgangspunktet er nutiden med dens frustrationer, glæder og udfordringer.

Jens Peter Hansen


Jens Peter Hansen psykoterapeut og uddannet rebirther hos Colin Sisson. Han har haft privat praksis i 20 år med personlig udvikling og åndedrætsterapi. Jens Peter arbejder desuden med organisationsudvikling og er ekstern underviser i NLP-huset.

Udover den psykoterapeutiske baggrund er Jens Peter astrolog og certificeret underviser indenfor Andestraditionen. Han har gennem 20 år videreudannet sig indenfor procesarbejde, meditation, bevidstheds-træning, healing- og energiarbejde hos undervisere fra ind- og udland.På uddannelsen underviser Jens Peter i rebirthing, personlig udvikling, energisystemet og healing.

Kontakt mig
Munay Center for Krop og Psyke
Rebirther Psykoterapeut
Jens Peter Hansen

Kildemosen 17
2880 Bagsværd Værebro

Tlf. 2878 3435 eller 3967 4010

Skriv til mig her »

Jens Peter Hansen | Kildemosen 17 | 2880 Bagsværd | Tlf.: 28783435